Orthopedagogiek

Als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals u had verwacht of gehoopt, dan kunnen daar allerlei factoren een rol bij spelen. Soms zijn er problemen met specifieke domeinen van de ontwikkeling (b.v. spraak-taal, motoriek, spel, sociaal-emotioneel) of met het gedrag. Ook kunnen er problemen zijn met leren en/of het naar school gaan, soms zijn er vragen over de opvoeding.

Een orthopedagoge kan u helpen om zicht te krijgen op factoren die een rol spelen in de situatie van uw kind. Er wordt gekeken wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van het probleem, maar ook of er factoren zijn die het probleem in stand houden. Een aantal gesprekken met het kind of de ouders kan al voldoende zijn om de problemen zo aan te pakken, dat er verbetering optreedt en er geen hulp meer nodig is.

Soms is er onderzoek nodig om erachter te komen wat de oorzaak is of oorzaken zijn van het gedrag / probleem van het kind. Na het onderzoek wordt dan duidelijk welke hulp, begeleiding of behandeling nodig is en dan kan deze hulp door de orthopedagoge aangeboden worden. 

 

 behandeling.jpg                                                       gelukkige-ouders-met-kinderen-pasgeboren-baby-handen-18892266.jpg