Onderwijs

HPO is vooral gespecialiseerd in onderzoek naar en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie. De begeleiding is dan gericht op het individuele kind, de school en het gezin / de ouders. Daarnaast heeft HPO veel ervaring met ‘breed’ psychologisch onderzoek en behandeling van sociaal-emotionele problemen. Met name problemen in gedrag en ontwikkeling, die op school merkbaar en belemmerend zijn, kunnen door HPO worden behandeld en / of onderzocht.

 

Opvoeding

Er kunnen allerlei problemen zijn binnen het gezin. Als u als ouders vragen heeft en u wordt doorverwezen door de huisarts, wordt er in eerste instantie met u een gesprek gehouden. Het kan zijn dat hulp aan het hele gezin of aan verschillende gezinsleden apart, nodig is. Creatieve werkvormen, spel en (prenten)boeken hebben een belangrijke plaats in de behandeling van opvoedingsproblemen, naast de gesprekken met (beide) ouders en het kind. 

HPO hanteert de Meldcode.

kindertekening.png