Onderzoek

Om de hulpvraag te kunnen beantwoorden is het in de meeste gevallen noodzakelijk om onderzoek te doen.
Mogelijke vormen van onderzoek zijn:

  • observatie: thuis en / of op school
  • intelligentieonderzoek
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • breed psychologisch onderzoek
  • dyslexieonderzoek
  • dyscalculieonderzoek
  • evaluatieonderzoek

 

De onderzoeksgegevens worden aangevuld met de informatie uit de intake en eventuele aanvullende oudergesprekken, observaties, informatie van school en leerkracht(en), informatie uit afgenomen vragenlijsten en informatie van overige betrokkenen, bijvoorbeeld huisarts, schoolarts, specialist, logopedist, fysiotherapeut.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een diagnose gerechtvaardigd is, wordt deze gesteld volgens de DSM-IV criteria (indien deze beschikbaar is: de DSM-5). Bij bepaalde stoornissen, zoals leerstoornissen en ADHD, kan een verklaring worden afgegeven, die van belang is voor het verkrijgen van de noodzakelijke hulp, begeleiding en aanpassingen op de (middelbare) school.

puzzel_WISC.jpg