Dyslexie

Er zijn bij HPO mogelijkheden voor dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling. Er zijn vastgestelde criteria, waaraan het kind moet voldoen om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Onder die vergoede zorg wordt verstaan: vergoeding van de kosten voor het dyslexieonderzoek door de gemeente, indien de praktijk of instelling een contract hiervoor heeft. HPO heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dyslexie en staat ingeschreven in het deskundigenbestand dyslexie van de NVO. HPO heeft geen contracten met de gemeenten voor dyslexiezorg.

dyslexie.jpg                                                                                                          keurmerk_kid.gif

dyslexieonderzoek

Ook als uw kind niet voldoet aan de criteria voor vergoede zorg, kan er sprake zijn van dyslexie. De kosten van het onderzoek moeten dan door de ouders zelf worden betaald. Soms wordt het onderzoek aangeraden door de school en zijn er mogelijkheden voor betaling van de kosten door de school. In een oriënterend gesprek met HPO kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Als na onderzoek blijkt, dat de diagnose dyslexie gesteld kan worden, dan wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Deze verklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

behandeling

Bij HPO is behandeling van lees- en spellingproblematiek mogelijk. Niet alleen wanneer de diagnose dyslexie is gesteld, maar ook bij kinderen die problemen hebben met lezen en / of schrijven, maar bij wie geen dyslexie is vastgesteld. In de behandeling wordt gewerkt aan het versterken van lees- en spellingvaardigheden, maar ook neemt het houden (of krijgen) van leesplezier en leesmotivatie een belangrijke plaats in. In de meeste gevallen worden ook de ouders bij de behandeling betrokken en worden er opdrachten voor thuis meegegeven. Nauw contact met de school is een voorwaarde voor goede afstemming van de hulp en wordt door HPO dan ook als voorwaarde gesteld.

 

Dyscalculie

In maart 2012 is het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen verschenen, ontwikkeld door dr. J.E.H. van Luit e.a.. HPO heeft in de ontwikkelingsfase van dit protocol een cursus gevolgd en daardoor kennis genomen van het werken volgens dit protocol. HPO heeft inmiddels ervaring opgedaan met het dyscalculieonderzoek volgens dit protocol, evenals met de behandeling van dyscalculie en / of rekenproblemen. Dyscalculieonderzoek en -behandeling worden niet vergoed door de zorgverzekering.

dyscalculie.jpg