Behandeling

Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling of therapie:

  • Dyslexiebehandeling; gericht op lezen, spellen of beide en met de nadruk op motivatie en eigen inbreng van het kind. Er zijn ook mogelijkheden voor behandeling via de vergoede zorg. HPO werkt als medebehandelaar samen met kinderpraktijk Delft. Voor meer informatie over deze vergoede zorg (onderzoek en / of behandeling) kunt u terecht op de website van kinderpraktijk Delft. 
  • Remedial Teaching; deskundige begeleiding en oefening, zich richtend op een aspect van de leerproblemen (bijvoorbeeld automatiseren van rekenvaardigheden, uitbreiding van woordenschat, aanleren en oefenen van spellingregels, aanpak bij begrijpend lezen).
  • Sociale vaardigheidstraining of weerbaarheidstraining; bij voorkeur individueel of in een kleine groep; gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden of het ‘anders omgaan’ met problemen met leeftijdsgenoten.
  • Gedragstherapie bij problemen zoals angst, depressiviteit, ADHD enzovoorts.
  • Oplossingsgerichte therapie; gericht op kortdurende hulp, waarbij de gewenste situatie wordt bereikt door vooral te letten op wat goed gaat en welke vaardigheden al beheerst worden. Deze worden versterkt en de krachten van het kind (en gezin) worden ingezet bij het vinden van manieren om tot een oplossing te komen.
  • "Ik leer anders'-training: deze training is gericht op het aanleren en stimuleren van een 'andere' manier van leren, dan in het onderwijs gewoon is. Kinderen die in beelden denken of op een andere manier de visuele ingang als voorkeur hebben om tot leren te komen, hebben veel baat bij deze training. Zie ook de site van "ik leer anders".
  • COACHING; vanaf 2014 is HPO gecertificeerd COGMED-coach voor het trainen van het werkgeheugen. Na intake worden doelen gesteld en dan wordt gedurende vijf weken thuis getraind op de computer. HPO coacht de training, door wekelijks contact op te nemen, advies en begeleiding te bieden en het volhouden / bereiken van de doelen te stimuleren.                                    

In overleg met de hulpvragers (ouders en/of school) wordt afgesproken welke behandeling of therapie het meest geschikt is. Indien de deskundigheid van HPO niet toereikend is voor de noodzakelijke behandeling / therapie, kan doorverwezen worden naar een specialist of andere deskundige.

 

 

  denk_goed_voel_je_goed.jpg           de_mooiste_vis_van_de_zee.jpg              kindertekening.jpg             prentenboek_kikker.jpeg                  werkboekkidsskills.jpg